Privacybeleid

Het privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij Van 't Zandeind met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die bij ons worden begeleid.

Privacyreglement

Op onze zorgboerderij worden voornamelijk minderjarige deelnemers begeleidt. Bijna alle deelnemers hebben een wettelijk vertegenwoordiger. Waar geschreven wordt over de deelnemers, worden ook de ouders/vertegenwoordigers bedoeld. Om de begeleiding goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, BSN-nummer, documentnummer van identiteitskaart of paspoort, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, begeleidingsplan met ondersteuningsvragen en door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Hierbij valt te denken aan relevante onderzoeken, verslaglegging van andere betrokkenen etc. Wanneer het van belang is om bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing of het arbeidsverleden toe te voegen, worden deze ook in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf, de ouders/vertegenwoordigers (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.

Toestemming geven

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan derden of ingezien door anderen zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer of ouders/vertegenwoordigers. Alle documenten vanuit de zorgboerderij zijn opgemaakt in een bestaand format, met logo en gegevens van de zorgboerderij. Om bewerkingen tegen te gaan worden deze documenten als PDF-document opgeslagen en verstuurd.

Rechten van deelnemers

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboer(in). Hiervan wordt notitie gemaakt en ondertekend door deelnemer en zorgboerin.Wanneer de deelnemer of ouder/ wettelijk vertegenwoordiger de gevraagde informatie niet wensen over te dragen kan dit gevolgen hebben in de optimale begeleiding van de deelnemer.

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer(in) heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben metbetrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.Deze dossiers zijn in overleg met de zorgboer(in) alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de persoonlijk begeleiders en de zorgboer(in). De zorgboer(in) en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevenstoevoegen. De laptops waarmee gewerkt wordt zijn voorzien van wachtwoorden, waardoor de toegang tot de laptops voor onbevoegden geminimaliseerd wordt.

Meldplicht datalek

Zorgboerderij van ’t Zandeind is verplicht een stevig datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Een stevig data lek zou kunnen zijn een gestolen of verloren laptop, een verloren USB-stick, een hack of een verkeerd gestuurde e-mail. Daarnaast wordt er een register bij gehouden van gebeurtenissen die mogelijkerwijs onder een datalek kunnen vallen.

Kamperen voor actieve rustzoekers!
Wist jij dat onze camping uitermate geschikt is voor senioren? Verwarmd privé sanitair en vele wandel- en fietsroutes in de omgeving!
Neem vrijblijvend contact op!
 • Vakantiekriebels?

  Vakantiekriebels?

  Deze zomer kwam Omroep Brabant langs om te zien wat er allemaal te beleven is op onze boerderijcamping. Benieuwd? Lees dan snel verder!

  lees verder
 • Erkenning voor onze Lakenvelder worstenbroodjes

  Erkenning voor onze Lakenvelder worstenbroodjes

  In 2022 zijn onze Lakenvelder worstenbroodjes in de prijzen gevallen bij Visit brabant!

  lees verder
 • Kroketten

  Kroketten

  Eindelijk zijn ze er weer, onze eigen Lakenvelder kroketten

  lees verder